Energia-alan koulutusta

Energia-alan käytännönläheistä koulutusta AEL:stä

Oppilaitoksia
 

 Suomen Konepäällystöliitto ry

Suomen konepäällystöliiton jäsenyhdistyksiä:

Nro 10 Kotkan Konepäällystöyhdistys
Nro 11 Konemestarit ja Energiatekniset KME ry
Nro 13 Lahden Konemestariyhdistys
Nro 16 Pargas Maskinbefälsförening
Nro 17 Porin Konemestariyhdistys
Nro 21 Turun Konepäällystöyhdistys
Nro 23 Julkisen alan merenkulku-, erikois- ja energiatekniset JAME ry
Nro 25 Ålands Energi- och Sjöfartstekniska förening ÅESE

Keskusjärjestöjä

STTK

SAK

AKAVA